Inschrijfformulier

Schrijf je nu in!

Met onderstaand formulier kun je je aanmelden als fruitplukker. Om vakantiewerk te kunnen doen moet je minimaal 13 jaar oud zijn en in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Vul het formulier (samen met een ouder) volledig in, dan ontvang je van ons binnen enkele dagen een bevestiging en verdere informatie.

De gegevens die hieronder worden gevraagd zijn privacy gevoelig. Wij vinden het belangrijk hier veilig mee om te gaan. Daarom is onze website beveiligd, worden alle gegevens vertrouwelijk verwerkt en nooit doorgegeven aan derden. Hiermee is de privacy gewaarborgd.

Ter info voor scholieren: de drukste plukweken in de bessen zijn normaal gesproken week 31, 32 en 33. Afhankelijk van de weeromstandigheden plukken we ook week 30 of 34. Totaal plukken we ongeveer drie weken, waarvan de eerste helft in Kesteren en de tweede helft in Echteld.
Houdt hier rekening mee bij het opgeven van je beschikbaarheid.

Degenen die al eerder bij ons geplukt hebben, kunnen zich aanmelden vanaf week 28. Dan wordt het vroege soort bessen geoogst. 

GEGEVENS

Naam

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

BSN

E-mailadres

Telefoon

Mobiel

Kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant)

Belangrijk: bestanden mogen niet groter zijn dan 3 mbLOONBETALING EN LOONHEFFINGSVERKLARING


Bankrekeningnummer (IBAN)


Loonheffingskorting toepassen Ja / Nee


Voor scholieren: Het burgerservicenummer van degene die voor jou de kinderbijslag ontvangt


BESCHIKBAARHEID

Inschrijven is alleen mogelijk voor minimaal twee weken, bij voorkeur aaneengesloten.

Ik schrijf me in voor

Frambozen plukken in Echteld

Ik ben beschikbaar in de weken

Bessen plukken in Echteld en/of Kesteren

Ik ben beschikbaar in de weken

Het heeft onze voorkeur dat je zowel in Echteld als in Kesteren kunt werken, maar mocht dit wat betreft reisafstand niet haalbaar zijn dan kun je dat hieronder aangeven.

Met het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met het reglement voor seizoenswerkers welke je hier kan vinden reglement

Van Manen Kleinfruit, 4054 MP Echteld, Nederland
Van Manen Kleinfruit, 4041 AW Kesteren, Nederland